Přečtěte si novou povídku Art of Living!

Květen 2012

Dust of time - 11. díl

27. května 2012 v 13:44 | liška |  Povídky
"Zhluboka se nadechni a poté dlouze vydechni. Tělo drž vzpřímeně. Ne, neklepej se! Bože!" snažila se ze všech sil Leslie alespoň na chvíli Bonnie udržet v jedné poloze. Marně.
"Zklidni se.Znovu, nádech, výdech." obracela Leslie oči v sloup, ale stále to s druhou dívkou nevzdávala. "To tady mám šaškovat jen s lukem ani bez šípů? Vypadám jak debil!" řvala přes všechny louky a lesy Bonnie. Matthew, který ležel pod stromem v trávě a pozoroval tyto dvě, se nemohl jinak, než-li smát. "Moc vtipný" protočila opět Leslie oči v sloup a věnovala vážný, výchovný pohled Mattovi. Ten jen si přiložil ukazováček na ústa, že už bude ticho.
Po další chvíli skučení Bonnie jí konečně Leslie podala do rukou šípy v koženém toulci a meč, který právě sehnala ve vesnici. Zdejší kovář jich vždycky měl pár v zásobě. To samé další řemeslník ve městě s luky a šípy. "Není to tak lehké, jak vypadá. S těmito věcmi poneseš na svých bedrech zodpovědnost. Můžeš chránit, můžeš dávat, ale můžeš brát. Nejsou to hračky. Jsou to zbraně, s kterými by se mělo zacházet opatrně, s mírou." zvážněla Leslie. Její čokoládové oči teď hleděli tech druhé dívky, jedovatě zelených. Bonnie měla na jazyku další urážku, ponížení. Ale když se nad slovy Leslie zamyslela, nepřipadalo jí to jako taková blbost. "Nejsme Bohové. Nemáme právo rozhodovat o životech druhých. Dávat je a brát. Na to nikdy nezapomínej." zakončila svou "přednášku" Leslie. I přes očekávání Bonnie, místo toho, aby její ústa opravdu nakonec jen něco odsekly, pronesly: "Děkuji." a usmáli se na dívku před ní. Teď se konečně podívala Bonnie na věci, které dostala. Luk byl jednoduchý, zploštěle seřezaný kus klacku, ohlý a na něj navlečen jakýsi provaz. Několik peříček z šípů vykukovalo z světle hnědého, koženého toulce. Když jeden Bonnie vyndala, prohlédla si i kovovou špičku šípu, ale její zrak spočinul opět na červených peříčkách. "Červená?" pousmála se. Hold to byla její oblíbená barva. "Je to něco, jako náš symbol" ozval se zase po chvíli Matthew, který se již zvedl a doplížil se k děvčatům. "Když nějaký vůz dojede na hrad bez nákladu a v "plachtě" je zabodlý šíp s červenými peříčky, byli jsme to my" "Ouu, jak pozorné." nevěděla, co více k tomu zelenooká dívenka dodat. Šíp opět zasunula do toulce a ten si, společně s lukem, přetáhla přes hlavu. "Jsme jak Legolas!" řechtala se již doslova. Leslie s Mattem na ní hodily nechápavý výraz, ale dívka jen nad tím mávla rukou.

Teď si začala bedlivě prohlížet meč. Když se ho však pokusila zvednout, div si nelehla vedle něho. Jeho váha byla poněkud vyšší.
"Páni!" hlesla po chvíli. Od naostřené čepele se odráželi sluneční paprsky a házeli všude kolem zajímavé odlesky. Rukojeť meče byla obalena opět hnědou kůží. Ale nad rukojetí s blýskal jakýsi malý znáček. Hvězda, která pohlcovala malý kruh/prstenec. V něm byli dvě dlaně, které se společně držely, proplétaly své prsty s druhými. Bonnie nedokázala pochopit, jak někdo, na tak malou plochu, dokáže něco takového udělat v 21. století, co teprve teď. "Co je to?" ukázala na znáček na rukojetí. "To je, tedy spíše býval, znak či symbol naší země." "Proč býval?" "Krug ho zrušil." "V podstatě zrušil všechno hezké, co tady bylo" přistoupil s těmito slovy Matt k Leslie zezadu jí objal. Posledním dvoum větám nevěnovala Bonnie pozornost, stále se dívala na znáček na meči. "Co to znamená?" stále nespouštěla své zelené oči z meče. "Hvězda symbolizuje naději, která nikdy nevyhasíná a nepřestává zářit, prsten jako věčnost a spojené ruce symbolizovaly sílu našeho království, oporu a důvěru jeden v druhého." začal Matthew a prsty pravé ruky přejížděl po místech, které právě ukazoval. Levou rukou ale stále objímal Leslie.
Leslie se po chvíli vymanila z chlapcova obětí a rychle vytáhla svůj meč z pochvy u pasu. "Všichni máme meče s tímto znakem" ukázala Bonnie svůj meč. Lesliin nebyl nijak odlišný od meče Bonnie, jen byl o trochu delší a na rukojeti byla bílá kůže. Leslie si meč hbitě pohodila z jedné ruky do druhé, zase zpět. V jejích rukou vypadal meč, jako kdyby byl z papíru. "Teď si ten meč ulož, začneme s lukem a šípy" Bonie si poslušně zandala meč, ale div jí opět nedonutil si lehnout. Na tu jeho váhu si bude muset chvíli zvykat. Poslušně si z krku sundala luk a dala si ho do levé ruky. Pohlédla před sebe a zde uviděla malý terčík. Byl ze svázané slámy a prostředek měl natřen načerveno. Raději se ani neptala, co použili, jako barvu.
"Dobře, zkus tu pózu, která jsi cvičila bez šípů a až poté si vytáhni šíp z toulce" Bonnie se řídila Lesliinými radami. "Teď natáhni tětivu luku, jak nejvíce to půjde" a zde byl kámen úrazu. Ať se dívenka snažila, seč mohla, nedokázala s provazem pohnout více jak o pár centimetrů. "Sakra!" hold to nebylo tak jednoduché, jak to vypadalo. Leslie s Mattheem jí pořád poučovali, snažili se s ní... "Když je to tak lehký, tak to ukaž!" zařvala Bonnie již celá rozčílena na Leslie. Ta neřekla ani slovo, přetáhla si luk přes hlavu, vyndala si z toulce šíp, namířila, v rychlosti se uklidnila, natáhla tětivu luku až k svým prsou, vzápětí jí pustila a šíp letěl vzduchem. Celé to netrvalo déle než 2 nebo 3 vteřiny. Šíp nakonec dosáhl svého cíle a spočinul uprostřed terče. Bonnie nemohla jinak, než jen vykulit oči. "Měla jsi pravdu, není to zas tak těžké" odsekla Leslie a vrátila se k Mattovi.
Bonnie se snažila napodobit Leslie. Něco podobného se jí asi po půlhodině povedlo, zpomaleně. Šíp letěl, letěl a letěl a doletěl metr před ní. Leslie, která se opírala o Matta s polečně leželi pod stromem, se jen usmála. "No, lepší než nic." vyjádřila si názor na svůj první pokus Bonnie. Do dalších se pustila s ještě větší zápalem. Po celém dnu se jí podařilo, že pár šípů doletělo alespoň na pomezí terče a dívka byla šťastná.
_______________________________________________________________________________________________________________
Ahoj, ahoj. No, moc sem nechodím, ale stále žiji, a dokonce víc než kdy před tím.
Za poslední dobu se toho stalo hodně. Měli jsme akci "Pátek pro Pátek", neboli charitativní akci pro Záchrannou stanici v Pátku pro Handikepovaná zvířata... tam se stalo pát věcí, které mě stále pronásledují. No, uvidím, jak se to bude vyvíjet. Ale točí se mi z toho hlava... No, bylo to rozhodně zvláštní. A stejně Vám, neprozradím, co. Pokud by zde byla nějaká hdoná duše, kteýr by nevadilo, kdybych se vypovídala.... budu jen ráda. Chtěla bych radu, ale sme to vypisovat nechci :)
A já se jdu zase věnovat úžasné škole. Přežívejte krásně, a snad na SLS ahoj!! (možná i dříve)

Dust of Time - 10. díl

19. května 2012 v 22:46 | liška |  Povídky
Slunce již dokončovalo svou celodenní pouť po obloze a zapadalo za pahorky dalekých hor.
Stačilo jen jedno odpoledne, aby se obě dívky "naladili na stejnou notu". I když jedna žila/žije ve 21. století a druhá kolem roku 1345, stále to byla "tatéž osoba". Vypadali stejně a samé nitro měli stejné, ale vlastnosti měli zcela odlišné, každá něco jiného prosazovala. Když však bylo za potřebí, Bonnie nedělalo žádný problém, jen naoko, být na druhé straně. Zdárným příkladem je nynější konfrontace s Leslie a lidmi z vesnic.
Ať už jejich konverzace prošla všemi různými oblastmi a tématy, stejně vždy skončili u toho samého - u těchto dvou dívek. Bonnie vymýšlela různé až neskutečné teorie, i když nakonec obě dívky dospěli k tomu, že ta pravá teorie bude opravdu neskutečná.
Zelenooká dívenka přišla i s názorem, že za to, že jsou stejné, musí určitě genetika... tím si ale přidělala "práci" a muselo další půlhodinku Leslie vysvětlovat, co je to genetika. Ale i tak tato teorie nevyzrazovala, proč se Bonnie ocitla zde.
"Takže... bych někdy musela mít, dítě?" tázala se Leslie se zamyšleným výrazem a marně se pokoušela pochopit, co jí Bonnie vysvětlovala. "Nejspíš" odvětila Bonnie, ale nevěnovala tomu moc pozornost a nevnímala, co již dále Leslie říkala. Raději pozorovali ten krásný vodopád. "Víš, možná zde někdo potřeboval pomoc... a proto jsme tady. Není-li to důvod?" chtěla už tuto debatu Bonnie dokončit. "Možná. Ale kdo?" stále se v Bonniiných slovech snažila Leslie nalézt něco více. "Možná ty budeš potřebovat pomoci. To by i mohlo vysvětlit, proč nás stejný vzhled svedl dohromady." odpovědi Bonnie zase nevěnovala pozornost Leslie. "Nebo Krug." svitlo jí najednou hlavou. "Ty... Viděla jsi ho, že?" stoupla si rychle Leslie, zrychlil se jí tep a podezřívavě se dívala ne Bonnie. Normální člověk by v té chvíli dostal strach, ale Bonnie se jen vzpřímene postavila naproti Leslie a bez emocí tiše prohlásila: "Vážně si myslíš, že bych byla tak hloupá a stímhle ksichtem a v téhle době mu vběhla přímo do náruče? V prvním okamžiku, co by mě uviděl, by mě zabil. Opravdu si myslíš, že jsem tak hloupá?" procedila několik vět skrz zuby. "Jak vlastně o něm víš? Jak víš, kdo to je? Nikdo ti o něm neřekl." šeptala do větru Leslie. "Nejsi zde první člověk, kterého jsem potkala. Některé věci, se to šíří rychle." usmála se již znova Bonnie. Vypadala, jako kdyby se před chvílí nic nestalo. "Můžeš mi věřit. Přeci bych nezradila vlastní krev, ne?" šeptala teď již Bonnie zcela klidně. "Nejspíš" procedila teď mezi zuby hnědooká Leslie. Poté však Bonnie opět chvíli trvalo, než Leslie vysvětlila, co to znamená ksicht.
__________________________________________________
Cvak, cvak, cvak. Takto klapali kobyta krásného bělouše. Se svým jezdcem celé odpoledne hledali dívku, kterou měli hlídat. Nakonec se rozhodli, jít se osvěžit k nedaleké říčce. U pomalu tekoucí vody chlapec seskočil ze svého koně a chtěl se napít z potoka, ale v tu chvíli uviděl u nedalekého stromu opřenou dívku se zavřenými víčky a vedle s pohozeným mečem. "Leslie!" hned vyskočil a rozeběhl se k dívce. Hlavou se mu honili nejrůznější myšlenky, ale nechtěl si žádné připustit. Avšak jen co k dívce dolehl chlapcův hlas, otevřela své zelené oči. "Ouu, Matte." protřela si dívenka oči a rozespale čučela na chlapce před ní, který jí čím dál tím více připomínal někoho z jejího okolí z jejího pravého života. Ale přemýšlet o tom, odku ho zná, opravdu nechtěla. To by tu svou hlavu, až moc namáhala.

Matthew z ní chvíli nemohl spustit oči. Vypadala, jako dívka, kterou miloval, při tom to nebyla ona. Při jejím pohledu mu až stály chloupku na krku. Ale ne, nebál se jí, fascinovala ho. Nebyla tak přirozená, jemná a milá, jako Leslie. Již ny první pohled byla jejím pravým opakem. Byla vším, co Leslie nebyla. Stále ho udivovala. Ale tyto myšlenky, raději rychle zapudil, pro něj existovala dívka jediná.
Po chvíli se konečně odhodlal ke slovům: "Co tady vlastně děláš?" snažil se na ní mluvit podrážděně. "Hledám tě celé odpoledne" dodal již mírněji. "Byla jsem zde, ehm, s Leslie. A teď jsem očividně usnula." stihla se zelenooká dívka postavit a hleděla teď Mattheovi přímo do očí. Než stačil Matt položit Bonnie další otázku, dívka již na ní odpověděla. "Prý mě chce něco naučit. A... měla jsem tady počkat." Matheovi došlo, proč Leslie odjela a hlasitě se rozesmál. "Čemu se směješ?" znervózněla zelenoočka. "Víš, proco si Leslie nejspíše šla?" nepřestával se chlapec smát. Bonnie jen vrtěla hlavou. "Asi si nechce vykrojit ostudu..." "Proboha, co se bude dít?" zařvala Bonnie.
"No, nejspíš tě bude chtít naučit to, co umí nejlépe. Šla si pro luk a další meč, Bonnie. No, těš se. Začátky bývají vždy težké, obzvlášť s Leslie." nepřestával se Matthew smát a při tom vzpomínal, jak to vypadalo, když se naposledy Leslie pokoušela někoho naučit střílet z luku. Bonnie z toho již teď měla oči na vrch hlavy
_______________________________________________________________________________________________________________
No jo, tak asi po delší době, ahoj.
Starostí mám teďka dost. Ve čtvrtek mám postupové zkoušky s klarinetem, v pátek máme jendu akci, již v sobotu za dva týdny SLS... jejda, to to utíká. Pak další víkend v červnu nejspíše oslava narozek a další... tradáá k moři :).
Promiňte, ale absolutně tady na to nemám náladu. Max na psaní povídky :). Kupodivu, jí po mě jedna psolužačka chtěla vytisknout... a už koluje mezi holkama ve třídě :P. A kupodivu, se jim to líbí :)

Já jsem právě u babičky, kde jsme normálně dříve trávila celé dny na PC. Teď se mi opravdu nechce. Udělala jsem si čtenářák, budu psát seminárku na Parkurové skákání do školy se svýma vlastníma fotkama... je toho dost :)

Fotky z Parkurových závodů Kutná Hora + Fotky stáda z JK CHoťánky

15. května 2012 v 21:16 | liška |  Fotogalerie


Slibovala jsem fotky? Slibovala, tak tady jsou :)
Na tomto prvním odkazu jsou fotky z Choťánek, po příjezdu ze závodů.
Je to jen opravdu malá část stáda! Jen někteří koně byli vepředu, ostatní na druhém konci velkého výběhu a pár koní je ještě v malém, plus nějací ještě byli na závodech... Jojo :)
Nejvíce fotek zde má samozdřejmně Janek, aneb ultrahyperaktivní hříbě poničky, které chvíli stojí, pak poskočí a začne cválat k Vám, u Vás se zastaví, vidí, že tam někdo stojí, tak si opět udělá pár kozlíků, lekne se Vás a už si to šupajdí zpátky... Je to živel :D Ale v tom skákání, jsme ho zastihla bohužel jen 2x
Dakšími fotky josu fotky z Parkurových Hobby závodů v Kutné Hoře.
No, hlavně jsem hlídala Fibču (bělka, na fotce pod tímto textem) a pak jsme ještě s jendou holkou krokovalu Sultíka (Zase nad tímto textem :D) bez sedla ♥ Samozřejmně již mimo opracoviště, na takovém plácku za parkovištěm, když Terka ještě dělala nějakou práci na Fíbí, aby si kobylka zvykla i na jiné prostředí :)
Takže jsem fotila asi jen 3 jezdce v průběhu Hobby závodu... :D. Heh.
A ani kvalita není nijaká, lépeřečeno, je hrozná.
Mrholilo, pršelo, bylo zataženo... a ještě při jízdě Sultíka a Terky se mi tak klepala ruka, že má parkrát Terka uřízlou hlavu :D
A kupodivu, divte se (!), ty fotky, na kterým je rozevlátá osůbka v hnědé bundě, jsme já nefotila, jelikož ten podivnej člověk jsme já :P. Mám tam zase skvělé výrazy jako... no jo :D Tak tyto fotky fotila kámoška, která tam byla ;). Ta holčička v červeném.

A to je asi vše, zase na chvíli, sbohem! :)
Miluju to její ksichtění :P ♥

PS: Brzy se chystám přidat další dílek povídky ;)

Statistiky 7.-13.5.

14. května 2012 v 10:58 | liška |  Statistiky
Navstevnost za minuly tyden (7.5. 2012 - 13.5. 2012) je:
Pondeli: 46
Utery: 63
Streda: 35
Ctvrtek: 23
Patek: 28
Sobota: 51
Nedele: 35

Celkem: 281
Minule: Nechce se mi hledat kolik... ale bylo to o hodně více ;)

Tákže, po delší době čau.
No, jak tak koukám, docela dlouho jsem tady nebyla, ale asi jsem Vám ani moc nechyběla, se beze mě obejdete.
Nějak poslední dobou, i když mám čas, tak ho raději zužitkuji jinak. Učím se do školy, ano chci mít dobré výzo, fotím, jsem s rodiči... v sobotu jsme zase byla pomáhat a fotit na parkurových závodech a bolí mě od Fibči ruka... :D. Včera jsem byla na vyjdě, šli jsme jen ve dvou a báli jsme se normálně cválat lesem nebo loukou, a proto jsem nejdříve uprotřed pomyslného kruhu stále se Sulťou a Terka s Fibčou kolem nás cválali a pak naopak. A kupodivu Sultík cválal s emnou docela pomalu a nerozletěl se jako normálně, jsme ho udržela :). Sice mi pak v lese dělal kozlíky a zvedal se na zadních, ale což... za to mohou ty otravný mouchy, určitě :). I jsme si dobře pokecali...pohodička.
A A kdyžtak tk dělám různé věci k SLS a k naší akcičce na ostrově, tak mi to prostě přeci nemůžete mít za zlé ;)
Asi celkově do SLS tu moc nebudu, uvidím. Určitě sen dám fotky z těch závodů (kde jsou fotky i z Choťánek) a možná ještě nějaké.
Takže zatím, mějte se krásně, alespoň si ode mě odpočinete. Ale určitě se tady i někdy do SLS objevím, minimálně s již zmiňovanýma fotkama nebo s dalším dílem povídky. Promiňte ;). Ale třeba u živých koní mě to táhne více než sezení u PC

Pozvánka na Symphony Live Show

8. května 2012 v 12:12 | liška

Tímto bych Vás znovu a zase chtěla pozvat na naší Symphony Live Show.
Víše najdete pozvánku.
Pokusíme se to šířit dále, jelikož stále máme jen 4 přihlášené lidi.
A pokud by jste nám chtěli pomoci, až už jedete či ne, byli bychom velmi rádi, kdyby jste si to například dali na blog a tím pádem řekli o SLS většímu kruhu lidí. Opravdu to chceme pořádat.
A pokud si ještě nejste jistí, prosím, prosím, optejte se a zjitsěte si to, co nejdříve a pošlete nám přihlášku. Koní nemusíte, na to je čas, ale jen přihlášku sebe :)
Děkujeme za jakkoukoli pomoci, budeme Vám vděčný :)

Novinky 7. května 2012

7. května 2012 v 21:08 | liška |  Dny na ranchi
Takže, po další odmlce, ahoj :)
Tak co, jakpak se máte? jak si užíváte volna? My sice volno neměli, ale já nebyla ve škole :). S mamkou jsme v sedm (pfff) vyjeli směr Příbram za máminou kámoškou, doktorkou. Měla nás očkovat, protože to, čím nás měla oočkovat, prý mývají někde zkažené či co, aby nám to ohlídala (Au, auu, bolí ručka :P). No jo, ale to bychom tam nebyli celé dopoledne :).
Přijeli jsme k nim domů a já si vytáhla mé jezdecké oblečení, převlékla se a jelo se do nedaleké vesnice. Když už jsme tam byli, překecala jsem mámu.... abych si mohla jít zajezdit, jelikož ta její kamarádka vlastní koně :) Jeho jméno, je Cipísek :)
Já pod tímto jménem čekala nějakého poníka, nebo minimálně malého roztomilého koně... ale když jsme vešli do stáje, Cipís teprve stával a já na něj koukala s otevřenou pusou, lehce. Takhle velkého koně, který by neměl něco společného s nějakými chladnokrevníky, jsme ještě neviděla :D. Měl obří hlavu, celé robusní tělo a v kohoutku něco přes 180 cm :P. Ale byl naprosto neuvěřitelně hodný :). Byl ustájen v krásné stájí, kde měli koně opravdu velké boxy, krásné výběhy... bylo to tam hrozně velké, útulné a prostorné, moc se mi tam líbilo :)
No a nakonec jsem zhruba hodinu na Cipískovi jezdila... to je skvělý kůň, zlatíčko! :). Měl dlouhé chody, především klus, takže pracovní klus byl na něm opravdu zajímavý :D. A nakonec jsme i cválali ♥ Cválal krásně, na to jak byl velký a robusní, hrozně lehce, tak jsme plachtili :). Ale nezkrátila jsme si třmeny, která tam byli po jeho pravé majitelce (která je trochu větší nežli já), takže jsme chvílema cválala bez třmenu, ale jinak super :D. Byl to zlatíčko a domluvili jsme se, že přijedu brzy znov. Prý nesnáší, kdžy na něm jezdí kdokoli jiný, ale pode mnou byl moc, moc hodný :) Skvěle jsem si to užila a až nějak moc jsme s mamkou mluvili o koních a o koupi vlastního koně. Heh :)
V sobotu jsme taky byla jezdit, po dlouhé době na Sultíčkovi (na kterém normálně chdím na vyjdy) na jízdárně. Pohoda :). Jen kavaletky se mu nelíbili a tak před nima zprvu poskakoval, mno... :D. A poprvé jsme alespoň trochu slšně na něm cválala také jinde než venku v lese... Zlaťáček :)

Okolo druhé jsme přijeli domů a já opět ukecala rodiče, abchom konečně zajeli k Libichovi (Sedlářství Libich). Potřebovala jsem další rajtky a nové Chapsy, jelikož u těch mých je rozbité zapínání :/. Je to od nás přes 25 Km, tak jsme si lehce zajeli... ale alespoň jsme projeli nové auto :D. Takžee... mám doma nové chapsy, krásné modré rajtky s celokoženým sedem a... úplně bombastickou hnědou "větrovku" ♥. V ní se bude jezdit na vyjížďkách krásně :P. A také si jí chci vzít v sobotu na závody (ne, opravdu závodit nebudu, jen zase pomáhat a hlavně fotit! Takže, těšte se na fotky :)). A dále dvě trička (také dokonalé ♥ Jedno hnědé a druhé béžovo růžové :)). A nakonec, opět hnědou, mikinku od HC Polo ♥ Juííí. Tu budu nosit i do školy, nemůžu na ní oči nechat :D

U nás na ranchi pohodička... A dnes jsme odeslali s mamkou TH dotazníček, ano, ano, přijedou nvoí koníčci. Ale až k narozkám (mamka je bude mít schované) a zbytek... to nevím, kdy :)

Brzy sem dám (až to bude hotové) takovou "pozvánku" na naší SLS, potřebujeme to rozposlat dál. Pokud víte, alespoň na půl víte, že přijede, prosím, prosím napište nám mail! Potřebujeme to vědět :/

A to jsem se zase rozepsala, jejky... :D. Teda hlavně o sobě, no, promiňte, ale nějak mě nenapadá, co více psát o ranchi, raději píši o živých koní, v poslední době :)

PS: Nějak jsem se spolední dobou zažrala do dobyvatele... jak se tam jmenujete, pokud tam jste? :P. Já tam jsme westee, můžete si mě přidat do přátel a popřípadě si někdy spolu můžeme zahrát :)

Statistiky 30.4.-6.5.

7. května 2012 v 20:46 | liška |  Statistiky
Navstevnost za minuly tyden (30.4. 2012 - 6.5. 2012) je:
Pondeli: 72
Utery: 107
Streda: 60
Ctvrtek: 45
Patek: 55
Sobota: 30
Nedele: 34

Celkem: 403
Minule: 280 lidí
Zlepšení o: 123 lidí!!

No páni! Na to, že jsme tady skoro nebyla s píše jsem dělala na SLS, opravdu páni! No, možná to bylo kvůli SLS :D
Díky moc ;)

Zveřejnění webu k Symphony Live Show

3. května 2012 v 21:57 | liška
Ano, ano, je to tady.
naše akce je potvrzená, web dodělaný... a co ještě zbývá? No jistě, zveřejnit ho.
Nebudu to dále protahovat, slavnosti Vám ukazuji náš SLS web:


Najdete zde snad vše, co budete potřebovat k přihlášení.
Když kliknete na "O SLS" rozbalí se Vám nabídka, kde najdete základní informace o SLS, pravidla, přihlášky, jak přihlásit sebe i koně, výstavní třídy a ringy.
Budeme sem přidávat další novinky, například až příjdou ceny, tak jejich fotky a tak... :)

Prosíme, aby jste se přihlašovali, co nejdříve to půjde.
S koňmi můžete počkat, ale hlavně sebe prosím přihlašte, co nejdříve.

Akce se tedy bude konat v DDM Symfonii Poděbrady, od 12:00 nejspíše do 17:30.

Silně doufám, že se zde shledáme :)

PS: Na FB jsme založili skupiny i událost, proto prosím, pokud jsme Vás omylem nepřidali, přidejte se prosím sami, máme toho hodně :)
Jinak pokud víte o nějakých dalších sběratelých, bylo bychom velmi rádi, pokud by jste jim to řekli.
Potřebujeme, co nejvíce účasníků, jinak bychom to museli odpískat
A pokud chcete, můžete pomoci například dáním odkazu na SLS web do menu či napsání článku o něm, co Vás jen napadne... děkujeme :)

Novinky 2. května 2012

2. května 2012 v 18:51 | liška |  Dny na ranchi
Huh, zdarec lidi. Tak, jakpak se máte?
My dnes měli školu až od 11:15 a to byl sraz před divadlem a šli jsme na hodinu do divadla a pak domů... nám ředitel volno dát nemohl, prostě nemohl ;). Ale nezávidím maturantům, takhle se pachtit u matury... fuj :P.
Pak jsme si dali jakousi podivnou ledovou tříésť s Ájou a jeli jsme k nám domů :). Ája čučela na Luníka s Orinokem a pokoušeli jsme se něco řešit k SLS, máme už dané kategorie i ringy!

A poté koně... no... asi až uvidím nějakou policajtku podobný týhle, tak jý asi nakopnu :P. Jeli jsme na koně a za lesíkem stáli policajti. Samozdřejmně nás zastavili, v pohodě... ale najednou děda hledá pěněženku... no jasně. Jak pnedloval doma mezi nemocným bráchou a náma, tak ji nechal na stole!! Ne a nemohl si pro ní dojet, ani dojít... jo, takže já s Ájou jsme vyrazili v koňskym, a běželi jsme (chtěli jsme běžet, ale to prostě nešlo) asi kilák k nám domů. Opravdu se skvěle běhá v rajtkách, které sjou z poloviny kožené, v pérkách a chpasech ;). Úžasný jako. Tak jsme celé splavené přiběhli k nám domů, vzali to a šli za nimi. Na běh už se opravdu ani jedna ani na kousek nezmohla. No a když jsme tam došli, oni už tam policajti nebyli a byl tam jenom děda. Dostal pokutu (naštětsí "jen" 100Kč). No já myslela, že poběžim za tím policajtskym autem, grrrr!!! Nejenom, že jsme museli v tom vedru v koňskym a oni už tam pak ani nepočkaj!! No a na koně jsme přijeli pozdějš, o půl hodiny. Ale trenérka tam ještě nebyla, tak jsme rychle přivedli koně z pastvy a čistili a sedlali a šlo se jezdit ;). Sluníčko svítilo, až moc svítilo a najednou začalo pršet a asi 10 minut v kuse pršelo, no, zrovna jsme vylezli na koně. Tak nsá to alespoň svlažilo a jízdárna nebyla tak příšerně suchá, takže se poté neprášilo :). Já byla dnes na Irušce, mém zlatíčku ♥. Všechno v pohodě a pak jsme měli cválat, za dlouhé stěny, no, nějak mě to nešlo, tak jsem jí nacválala až v rohu dlouhé stěny, ale pak už krása. Až poté jsem přišla, jak jí nacválat na "rovince" a dlouhé stěně, pro příště :D. A pak jsme měli jezdit, jak jsme chtěli, no tak jsem si i zacválala, znovu... a poprvé jsem cválala bez třmenu, mi ve cvalu vypadl a já ho nemohla nakopnout, no nic, zkušenost :D. Ale Iruška je prostě boží kobylka :). Pak jsem jí zkusila nacválat i z kroku a povedlo se! Jůů, já na ní umím nacválat z kroku :D. A byla hrozně hodná, jako vždy ;). Třeba se mi podaří pořádně nacválat Matýska, abychom mohli začít skákat... Prosííím :D
Ale ještě jsme si všimli, že jedna kobylka byla v boxe (ostatní se proháněli po zelených pastvinách) a když jsme se koukli blíže k boxu... No jo, březí kobylka dnes ráno porodila hříbátko! Malinkatou klisničku!!! Ještě nikdy jsem neviděla několika-hodinové hříbátko a ještě k tomu poníka... bylo tak úžasné! Jenom chmíří místo žíní a ještě se mu klepali nožičky... a ta karamelová očka ♥ Bylo dokonalé :))

Koníčci se mají dobře, i když už na ně dneska také bylo až moc velké teplo. To počasí hrozně poskakuje :P. Luník s Orionkem už se zabydlují a vypadá to, že se jim tady docela líbí :). Orionek hnedka zaujal místo vedle Air Sharma, jsou to takoví dva spiklenci, s ebojím, co kují :D. Luník si zas našel místo vedle Rolničky a Sata. Zatím vypadá docela, jako kliďásek. Holky ho dneska měli jen na lonži a zítra na něj půjde asi Kylie na jízdárnu. Zítra sama a pozítří tam budou i s více koňmi trénovat, tak uvidíme :)

Áááá, takže. Milý zlatí, web k SLS se dodělává. Na to datum to tam zatím máme zarezervované, ale ještě se ta paní musí optat ředitelky, ale to by neměl být problém. Takže zítra, nejdéle pozítří Vám zveřejníme web a vy se budete moci přihlašovat ;)

Výsledky Summer Photo Show 2011

2. května 2012 v 9:39 | liška |  Soutěže
Konečně, ani nechci říkat, po jak dlouhé době, zde pro Vás mám výsledky Summer Photo Show (Z minulého léta, heh :D)!
Takže, proč dále zdržovat, rovnou na ně ;)


Zobrazí se Vám po rozkliknutí odkazu ;)

Diplomky jsme tedy dělala jsem pro první místa, ale nejsou nic mco... ještě k tomu rajče odmítá nahrát obrázky s příponou .png, takže jsme je musela nahrát v .jpg a nejsou v tak dobré kvalitě. Patlala jsem se s nimi docela dlouho, ale pokojena s nimi moc nejsem :/. Příště si na nich musím dát asi záležet ještě více :)

Hodnotila jsme já ještě s jedním porotcem (Ne, toho opravdu neznáte).
Když někdo není s umístěním spokojený, tak promiňte, třeba to výjde někdy příště ;)

Nakonec celkového vítěze vyhlašovat nebudu, takže tato soutěž zůstává bez věcných cenek. Ale nepříklad v té nové soutěži "První krok", jistě věcné cenky budou ;)


Všichni koníci byli velmi šikovní, takže si určitě od Vás zaslouží pochvalu a třeba nějakou tu dobrůtku ;)

Photosoutěž "První krok"

1. května 2012 v 17:08 | liška |  Soutěže
Doufám, že Vám to nevadí, spíš že budete rádi, i Ranch Ohájo pořádá novou, jarní, fotografickou soutěž :)
A má přívětivý název "První krok". Ne, s tím seriálem to nemá nic společného (i když ho mám moc ráda :)), ale je to docela takový "povzbuduví" název především pro začínající koníky, aby se mohli prosadit. třeba toto může být jejich první krok k úspěchu :)

Nebude to nějaká vícekolová soutěž, normálně soutěž o jedné fotce, jenom koni od Vás (maximum jsou 2 koně do závodu). Hodnotit budu já ještě s pár nezávislými porotci a až zveřejním účastníky, můžete i sami napsat svůj názor na fotky a vybrat jednu, která se Vám líbí nejvíce. Nebylo by to hlasování anketové, ale komentářové. Každý by si zde mohl vybrat max jednu fotku, která se mu líbí nejvíce a zhodnotit ji. Který koník by měl nejvíce těhto hlasů, získa "Cenu diváků". takže ceny budou 2, jedna od poroty a pak cena diváků :)

A co to jde? Chci po Vás jednu jedinou fotku. Je jedno kde, je jedno jak a čím focenou, je jedno s jakým koněm. přihlásit se může přihlásit jakkýkoli kůň, nezáleží na značce, velikosti, zbarvení nebo plemeni.
Na fotce může být jak kůň sám, tak například na pastvě, pod sedlem, při plavení, při přirozené komunikaci, v boxe, u moře či vody (takovéto fotky miluji :)), pod sedlem, při koníkovi oblíbené disciplíně... při čímkoli! Překvapte mě nějakým dobrým nápadem :)

Půjde především o realičnost fotky a o fotku celkovou, o to, jak působí. Chci, aby z ní doslova čišela ta krása těchto zvířat. To jim orčitě přidá něco krásného se svou majitelkou, či tak :). Ať vyniknou, ať ukáží, jak sjou jedineční, úžasní, perfektní. Jen do toho!!

Určitě nemáte, co ztratit. Každý zúčastněný dostane diplomek, první 3 jak v soutěži "divácké" tak i u porotců taktéž diplomky a "kokardy" (bohužel jen pomyslné a internetové, heh) pro své miláčky. A první v hodnocení poroty získá věcné ceny ode mě z obchůdku. Zapínací novou dečku "Exlusive", kamaše do boxu a novou Halterku! vše v barvách, které jen bude chtít :). Když se zúčastníte, nic za to nedáte. Přihlásit se Vám bude trvat necelou minutu ;)

Koho tato soutěž oslovila, určitě se přihlašte.
Posílejte tuto přihlášku na e-mail eliskapacalova@seznam.cz
:

- Vaše přezdívka
- Ranch, webové stránky ranche (pokud jsou)
- Jméno koně:
- Plemeno:
- * "Citát k fotce" - pokud máte nějaký citát k fotce, či jen oblýbený citít, moto ke koním, kterým se řídíte, toto je správné místo pro něj :)
- * Poznámka

* - věci s hvězdičkou jsou nepovinné

Znovu tedy opakuji:
V této soutěži/photosoutěži/výstavě jde o realičnost fotky a celkový dojem z fotky.
Chci, aby z fotky doslova "čišela" ta koňská krása.
Ten pocit, který máte, když jste s nimi. To teplo "lásky" :)

Fotka může být jakkákoli, koník na ní ani nemusí být celý ( i když se to doporučuje). Může být pod sedlem, na vyjdě, při přirozené komunikaci, či na pastvě, v boxe nebo koník sám. Kdekoli, jakýkoli kůň - všechny značky velikosti (i hříbata jsou vítána).
Ke každému koni jen jednu fotku!
Ale celkově do soutěže můžete přihlásit až 2 koně.

Přihlašovat se můžete od dneška (1.5.) do řekněme 12.5.
Popřípadě mohu ještě datum přihlašování prodloužit :)

Přihlášením nic nestratíe, jen můžete získat. Třeba se vaše fotka může zdát vítěznou, můžete překvapit.
Žádné "nemám šanci", každý má šanci, i když nemusí mít foťák za x tisíc a nevím, co všechno. Jde zde o to, co k těmto úžasným stvořením cítíte a aby se to odrazilo do této jedné fotky :)

Nějaké nejasnosti? Napište mi na výše uvedený e-mail či do komentářů, velmi ráda Vám na něj odpovím ;)

PS: Konečně se dávám do vyhodnocení Summer Photo Show, kde se nahrávalo na Photobucket... jsem já to ale lenoch :D. Diplomky budou promiňte jen pro 1. místa a poté pro celkové vítěze Show, jdu se na to vrhnout ;)

Dvě mé nejoblíbenější skupiny

1. května 2012 v 16:07 | liška |  Bleskovky
Jojo, vím, s ranchem to nemá společného nic.
Ale velmi ráda bych Vám, v rámci mé osobnosti :), chtěla někoho představit. Je mi jasné, že je určitě znáte. Jsou to dvě úžasné skupiny, které poslouchám. A když má být ranch vizitka nejen ranche, ale i majitelky, takže moje, proč to sem nedat, že? :)
Určitě, písniček, kterou poslouchám, je opravdu velmi. jsou rozmanité, různí autoři, jiný styl... vlastně je mi jedno, koho poslouchám, hlavně, že se mi písnička líbí.
Ale je docela zvláštní, že velké množství písniček pochází od těchto dvou skupin :). Né, nemám ráda Metal a něco hodně tvrdého, ani náhodou na to já nejsem. Ale tohle je prostě hranice. Věci na přemýšlení, odreagování... na všechno :P

Být Váma, pokud máte více času, přečtu si to i poslechnu, pokud ne, ani nečtěte... To by byl článek jak... teď mě nenapadá vhodné přirovnání :D

A co, že to jsou skupiny?
Nejdříve bych Vám chtěla představit, rozhodně straší rokovou (až punk-rockovou) skupinu - hraje již od roku 1987- a jejíž písničky dozajista zná celý svět ;). No, jasně, že to nemůže být nikdo jiný, nežli skupina:
Tato skupina má celkem 3 členy a nejznámější z nich je určitě Billy Joe Amstrong, dále je zde Tré Cool a Mike Dirnt. Mezi jejich nejznámější hity rozhodně patří "21 Guns" a "American Idiot"

Mají úžasně procítěné písničky, hlavně ty pomalé. A jejich hudba vyniká snad zapamatovatelnou a krásnou melodií. Ty prostě nejde jen tak přehlédnout ;)

Pozor na mě, miluji pomalejší písničky, oni jich mají hodně rychlých, rytmických, jen jsem většinu nevybrala ;)

21 Guns
Pomalejší, úžasná písnička. prostě klasika, tohleto :)
Si pamatuju, jak sjme při ní tancovali na adapťáku :DD
Tato psínička pochází již z roku 2009 a rychle se stala hitem. Ne neříkejte mi, že jste již ještě nikdy neslyšeli ;)

Wake Me Up When September Ends
A rovnou další pomalá. Nezapomenutelná. Krásný text, úžasná hudba... já nevím, poslouchala jsem tohle v období depek, tak s emi to asi zarylo do paměti :D. Ale je to úžasně procítěná písniška, neříkejte, že né.

Boulevard of Broken Dreams
Další velmi známá písnička. Miluju jí... a už nevím co k ní napsat. Neumím vyjádřit slovy, to si musíte poslechnout :P

American Idiots
Prostě, rpostě... American Idiots :DD. Text, být Vámi, si raději nepřekládám ;).
Ale písnička skvělá :D

Basket Case
Písnička již z roku 1994 (krucinál, je straší jak já :D), ale stejně skvělá.

Good Riddance
Uměla jsem to na kytaru... dokonalá melodie i zpěv. Prostě úžasná písnička, sice pomalejší, ale u mě, tím lépe ;)
Perfekto
______________________________________________________________________________________________________________
A co, že je ta další skupina? Na to mohu odpovědět pouze tímto:
Tam, tap, tap
Rocková kapela z Ameriky založena v roce 1996. Vydali již pár alb, ale kromě vydávání vlastních alb se podíleli i na soundtracku k některým filmům.
Ne, nesmějte se, nedosuzujte. Ale například nazpívali úžasnou písničku New Divide k Transformers 2 a pomalou krásku Iridescent k Transformers 3. Jestli Vám při zmíňce o filmem s těmito roboty rovnou ruka letí rázem dolů ke komentářům, či na jiný blog, prosím, dejtě těm písničkám šanci. Jsou úžasné :)

New Divide
Prostě, dokonalost. Udělali bezvadně ten videoklip, skombinování s Tranfíkama, určitě stojí za shlédnutí :).
Zase, perfektní melodie, i docela ucházející text. Písnička bez chybičky a píseň, která nikdy nezestárne :P

Iridescent
Moje srdcovka ♥
Slyšela jsme jí již snad milionkrát, ale nikdy neomrzí.
Texte je v pčekladu sice zajímavý, lehce depresivní, ale stejně :)Videoklip opět lehce s Transfíky :)
Dá se poslouchat, když je mi smutnu, příjde mi taková odhodlaná, "podpůrná", i ve pšatných chvílích zase povzbudivá :)
Prostě, nejlepší písnička, Ever, Ever♥

Valentine´s Day
Rozhodně zajímavá písnička, text raději opravdu nepřekládat... ale úžasná, citovka :). Miluji pomalé, prožívané psíničky, co tohle i Iridescent rozhodně jsou :)

What I´ve done
Jedna z jejich nejznámějších písniček. ta melodie, je úžasná, ten klavír na začátku ♥ Miluju to :P.

A tady kluci zpívají krásnou písničku od Adele- Rolling in the Deep. Jejich styl to rozhodně není, ale jde jim to, ne? :)

Tak co, říkají Vám něco ty skupiny? Jsem silně přesvědčena a doufám, že ano.

A byla bych, opravdu, opravdu šťastna, že když se s něčím takovýmhle v jednu v ncoi pachtím, že to oceníte. Jestli bude v komentářích něco jako "Hmmm, dobrý- nebo neposlouchám"... už nejsem na něco takovýho zvědavá, to možná raději nekomentujte. Já se snažím, většinou, i z článku lehce i ničem vytáhnout víc věcí na komentování, sami nadáváte na krátké komentáře, ale že by jste je psali (i když u stále s eopakujících třeba profilků na to opravdu člověk už nemá sílu :D)... jen absolutní menšina ;) Když si něco poslechnete, je skvělý třeba k něčemu napsat svůj názor ;). Ani nevíte, jak by mě to potěšilo. A uznejte sami - radji jste za pár opravdu dobrých, delších komentářů o něčem než za tucty jednodslovných, ne? ;)
(Promiňte, popůlnoční krize, zas je mi nějak divně)

Přednastaveno

Shrnutí měsíce duben 2012

1. května 2012 v 10:40 | liška |  Statistiky


Ahoj. Toto píši přesně v 0:07, jelikož čekám na rodiče, jsem doma sama a jako trubka se bojím zhasnout lampičku :D. Je docela zvláštní být takhle v noci sama doma ve velkém baráku :)

• A je za námi další měsíc. Už duben? No panejo.
Utíká to, letí... a my ještě pořádně nic nemáme na naší SLS, na akci, kterou pořádáme jako skupina na "Já Občana", seminárku na BKN (slvělý předmet - bialogie kolem nás ;)- kdo nepochopil, to byla ironie) Tak to by to chtělo v tom květnu máknout :)

○ Napsala jsem 41 článků, což je o 8 více než předešlé měsíce. Dříve jsem klidně psávala okolo 80-ti článků za měsíc a bývalo mi to málo, ale myslím, že 40 je možná tak optimální :). No, možná ta 50- tka by bodla :D
Ale snažila jsem se i více obíhat, doufám, že se Vám to líbí více :)

• Konečně se nám na konci měsíce začalo dělat krásně, tak doufejme, že to vydrží a my budeme moci vplout do léta :)

○ A včera k nám přijeli úžasní dva nováčci z Ameriky! Jsou jimi - andaluský krasavec Luz de Luna a Arábek Orinoko :). Krásně se zabydlují a vypadá to, že k nám docela zapadnou ;)

A to asi bude k tomuto měsíce vše.
Zda nějaká předsevzetí do května máme? Snad jen, konečně zabrat ;)